Tuesday, June 21, 2005

Creativity is undoubtedly one of our greatist gifts. There are so many ways of seeing the world. I remember once a friend of mine saying that the only way to see New York is to "look up." How true. When I finally got there in my early forties I did just that. I remember on another occasion being brought on a tour around the grounds of Dalgan Park, Navan by a geologist-botanist friend. He had such a fresh and lively way of engaging with nature. Ger brought us to see all the different trees and plants. There are two great sequoia trees there - that is, those great Californian Redwoods. "Look up at its beauty - this is a great way to see trees." Then he invited us to feel its soft bark. Try lying on the grass and smelling it! Try hugging a tree! Try doing things differently for a change. Go by a different road to work. Eat something unusual, obviously something edible! Learn a new language. See things differently. Tá sé beartaithe agam an blag seo a bheith dátheangach, a bhuí san leis an mblagadóir (?) "Imeall"! Is cuimhin liom an craoltóir Liam Ó Murchú sna seachtóidí go dtí na nóchaidí den fhichiú h-aois ag moladh craoladh dátheangach i gclár iontach dá chuid "Trom agus Éadrom." Slán beo leis na seanlaethanta. Is amhlaidh go raibh an ceart aige. Ní raibh aon eagla ar a aoínna an méid Gaeilge is a bhí acu a chleachtadh. Agus mé ag foghlaim na hIodáilise le déanaí cuireadh an chuid is mó den bhéim i bhfoghlaim na teanga céanna ar an gcumarsáid i dtús báire, agus ansin tagann na nithe eile go léir isteach. Mas féidir le héinne é nó í féin a chur in iúl in aon teanga ar bith tá tosnú maith déanta acu. Is ansin a thagann na gnéithe eile den bhfoghlaim isteach: éisteacht, scríobh agus léamh - comhréir, gramadach 7rl Tá sé tábhachtach, nó rí-thábhachtach fiú, gan eagla nó imní a chur ar an bhfoghlaimeoir, é nó í a spreagadh agus a mholadh, gan bheith á gcáineadh nó gan bheith dá gceartú ró-mhór. Tiocfaidh feabhsú de réir a chéile, bíodh sé luath nó mall. Seal gairid i ndiaidh dom tosú mar mhúinteoir óg, chonaic oide eile mé ag ceartú aistí. "Haigh", ar%2

2 comments:

M. Priscilla Dyer said...

you write beautifully

TQ said...

Thank you Priscilla. I gather you are also a sensitive being. As the Buddhist wisdom puts it, keep right on being!!!